ข้าวมันไก่ต้ม เนื้อหนัง
Hot Recommend
59.00 - 70.00 THB
“ข้าวมันไก่ต้ม ” ที่ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ผสมกับข้าวเสาไห้สูตรเฉพาะของร้าน และเลือกใช้มันไก่แท้ๆ นำไปหุงในข้าว...
ข้าวมันไก่ เนื้อล้วน
Hot Recommend
59.00 - 70.00 THB
“ข้าวมันไก่ต้ม เนื้อล้วน ” ที่ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ผสมกับข้าวเสาไห้สูตรเฉพาะของร้าน และเลือกใช้มันไก่แท้ๆ นำไ...
ข้าวมันไก่ทอด
Hot Recommend
59.00 - 70.00 THB
“ข้าวมันไก่ทอด” ที่ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ผสมกับข้าวเสาไห้สูตรเฉพาะของร้าน และเลือกใช้มันไก่แท้ๆ นำไปหุงในข้าว...
ข้าวมันไก่ผสม
Hot Recommend
60.00 - 70.00 THB
“ข้าวมันไก่ผสม ” ที่ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% ผสมกับข้าวเสาไห้สูตรเฉพาะของร้าน และเลือกใช้มันไก่แท้ๆ นำไปหุงในข้าว...
View all product